Νέος (!) Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)

eopyyΝέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) ορίζει μέγιστο αποδιδόμενο ποσό τα 440 ευρώ ή 590 ευρώ σε πολλαπλές αναπηρίες, ανά μήνα. Υπό πρόταση από τον ΕΟΠΥΥ, ο νέος (!) ΕΚΠΥ, έξι μήνες μετά τον προηγούμενο.
Το άρθρο 17 για την Ειδική Αγωγή, αναφέρει τα ακόλουθα για τις πληρωμές των "θεραπειών"

Λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση (x15 συνεδρίες ανά μήνα), ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία - ή θεραπεία συμπεριφοράς (x8 συνεδρίες), συμβουλευτική γονέων (x4). Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα 440 ευρώ το μήνα.

  • Φυσικοθεραπείες (x10), για 15 ευρώ ανά συνεδρία
  • Για ΔΕΠΥ, διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό έως 4 είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοθεραπείας ή θεραπεία συμπεριφοράς), ορίζεται μέγιστο ποσό 250 ευρώ το μήνα.
  • Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, ποσό 590 ευρώ το μήνα