ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

              

 Στις 5/6/2013 ημέρα Τετάρτη στο γραφείο του Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων

 & Φίλων ΑμεΑ « Άγιος Παντελεήμων » που εδρεύει στην περιοχή Άργος,

 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 του Σωματείου.

  Μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών εκλέχθηκαν ως μέλη του διοικητικού

  συμβουλίου του Σωματείου οι παρακάτω:

      

  1. Πρόεδρος             Ολυμπίτης   Φίλιππος
  2. Αντιπρόεδρος       Βαρδαούλη  Αικατερίνη
  3. Ταμίας                  Βοντετσιάνου   Αικατερίνη
  4. Γραμματέας          Χατζηιωάννου  Χρήστος
  5. Μέλος                   Γαβαλά   Καλλιόπη
  6. Αναπλ. Μέλος       Λελέκη    Μαρία
  7. Αναπλ. Μέλος       Σαρούκου Ατσά Χρυσοβαλάντω