Οικονομική κατάσταση του Σωματείου

Η οικονομική κατάσταση του Φορέα μας περιορίζεται σε οικονομικές ενισχύσεις από ιδιώτες, από πωλήσεις ημερολογίων, από bazaar των έργων των παιδιών κάθε Χριστούγεννα Πάσχα και Καλοκαίρι, δεδομένου ότι το Κέντρο είναι ανοικτό για το κοινό καθημερινά. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες ο Φορέας μας προσπαθεί να καλύψει τις αμοιβές του προσωπικού, τον υλικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των εργαστηρίων και τη συντήρηση των δυο λεωφορείων. Σημαντική βοήθεια για το Σωματείο μας είναι ότι τα πάγια έξοδα του κτιρίου όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ τα έχει αναλάβει ο Δήμος Καλυμνίων σύμφωνα με τη Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφτηκε, μεταξύ Δήμου Καλυμνίων και του Σωματείου.