Κ.Ε.Β.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Με την υπ. αρίθμ. Φ. 113221/οικ.26012/1718/31.10.2011 (περισσότερες λεπτομέρειες στο ακόλουθο θέμα: Αριθμ. Φ. 11321/οικ.26012/1718/31.10.2011: Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας) έχουμε την αντικατάσταση του παλαιότερου κανονισμού εκτίμησης βαθμού αναπηρίας (μπορείτε να τον βρείτε εδώ ΥΠ.ΑΠ21-2361_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ_ΒΑΘΜΟΥ_ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.pdf.).

 

 
Η απόφαση αυτή ορίζει ότι: 
 
Εγκρίνουμε τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της δημοσίευσης της απόφασης μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Με άλλα λόγια από την 1/11/2011 οι επιτροπές των ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) κρίνουν και θα κρίνουν με αυτόν τον ενιαίο νέο πίνακα. Άρα βάσει αυτού θα στηρίζονται πλέον οι επιτροπές (είτε α' βάθμιες είτε β' βάθμιες - ΑΥΕ ή ΒΥΕ δηλαδή) των ΚΕ.Π.Α ώστε να κρίνουν και να ορίζουν το ποσοστό ή αλλιώς τον βαθμό αναπηρίας κάποιου, για όποιον λόγο κι αν έχει κάνει αίτηση  ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή ο βαθμός αναπηρίας του. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση με τον προηγούμενο Κ.Ε.Β.Α οι οποίες θα βλάψουν έως κάποιο βαθμό ομάδες ασθενών που αλλάζει προς τα κάτω το ποσοστό αναπηρίας τους, πιθανότατα όμως να συμβεί και με άλλους το αντίθετο. Στο πιο κάνω σύνδεσμος θα βρείτε τον πίνακα ή εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ. Μπορείτε αν θέλετε να τα κατεβάσετε ή να τα διαβάσετε με ένα πάτημα στον σύνδεσμο τους.


Επίσης:
Στο ακόλουθο θέμα θα βρείτε πληροφορίες για την μέθοδο υπολογισμού του ποσοστού: 
Μέθοδος και Κανόνες υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας


Στην ακόλουθη κατηγορία μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα ΚΕ.Π.Α:
ΚΕ.Π.Α: Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας


Και στο ακόλουθο θέμα μπορείτε να βρείτε τι μπορεί να χρειαστείτε στις επιτροπές:
Τι χρειάζεται να έχει κανείς μαζί του στις υγειονομικές επιτροπές;

πηγή:http://amea-blog.blogspot.com/