Σχολικές Μεταβολές στην Ειδική Αγωγή

 


New.Eidiki agoginsp 160  Ξεκινά η διαδικασία για την ίδρυση και την προαγωγή των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε. Με έγγραφο του ο Υπουργός Παιδείας καλεί τα στελέχη εκπαίδευσης να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. Σημειώνουμε ότι αν και γίνεται λόγος στην απόφαση για υποβιβασμούς, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, αυτό δεν ισχύει καθώς στην Ειδική Εκπαίδευση έχουμε μόνο ιδρύσεις και όχι καταργήσεις.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε , τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται , θα πρέπει να συντάξουν και να απευθύνουν τις προτάσεις – εισηγήσεις.


Η εισήγηση με όλη την τεκμηρίωση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.


Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε να φροντίσουν ώστε: